X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

چهارشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1391

سوال سوال!!!

سوال سوال!!!


درس 1 : تقسیمات کشوری ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مرکز استان خوزستان کدام یک از شهرهای زیر است ؟

الف) سنندج ب) اهواز ج) شهرکرد د) آبادان

2- کدام استان ایران در شمال تنگه‌ی هرمز قرار دار د؟

الف) فارس ب) هرمزگان ج) سمنان د) قم

3- دریاچه‌ی قم با کدام استان زیر، هم مرز نیست ؟

الف) اصفهان ب) تهران ج) سمنان د) قم

4- دریاچه‌ی هامون در کدام استان ایران قرار دارد ؟‌

الف) کرمان ب) سیستان و بلوچستان ج) خراسان د) یزد

5- بزرگ ‌ترین جزیره‌ی ایران کدام مورد زیر است ؟

الف) خارک ب)کیش ج) قشم د) ابوموسی

6- دریاچه‌ی جازموریان بین کدام استان‌ها مشترک است ؟

الف) کرمان ، هرمزگان ب) کرمان ، سیستان و بلوچستان

ج) کرمان ، یزد د) هرمزگان ، سیستان و بلوچستان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- به مجموعه‌ی چند شهر و روستا که در کنار هم باشند ، ........ می‌گویند .

2- بزرگ ‌ترین و پرجمعیّت ‌ترین شهر هر استان را ........ می‌نامند .

3- مرکز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزدیک آن استان مربوط است .

4- دریاچه‌ی قم بین سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- دریاچه‌ هامون در سمت ....... ایران و در نزدیکی کشور ......... قرار دارد .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- استان ارد بیل در شمال غربی ایران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسیم شده است .

3 - استان هرمزگان فقط با خلیج فارس ، مرز مشترک دارد .

4 ـ دریاچه‌ی ارومیّه بین استان‌های آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد .

د) به سؤال‌های زیر پاسخ کامل دهید.

1- به نظر شما چرا کشور ایران را به چندین استان تقسیم کرده ‌اند ؟

2- سه ویژگی مهم را که موجب می‌شود یک شهر را به عنوان « مرکز استان »انتخاب کنید ، بنویسید

درس 2 : جمعیّت ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- پرجمعیّت ‌ترین ناحیه‌ی آب و هوایی ایران کدام مورد زیر است ؟

الف) ناحیه‌ی مرکزی ایران ب) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر ج) ناحیه‌ی کوهستانی د) ناحیه‌ی گرم و خشک

2- پراکندگی جمعیّت در کدام جهت ایران از دیگر مناطق بیشتر می‌باشد ؟

الف) شمال و شمال شرقی ب) مرکزی ج) غرب و جنوب غربی د) جنوب و جنوب شرقی

3- کدام یک از شهرهای زیر در قسمت کوهپایه‌ای قرار دارد ؟

الف) کرمان ب) مشهد ج) زاهدان د) بوشهر

4- در کدام ناحیه‌ی آب و هوایی ایران، فاصله‌ی بین شهرها و روستاها کم می‌باشد ؟

الف) ناحیه‌ی معتدل کوهستانی ب) ناحیه‌ی مرکزی ج) ناحیه‌ی گرم و خشک د) ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید :

1- به مجموعه‌ی افرادی که در یک جا زندگی می‌کنند ، ............... می‌گویند .

2- جمعیّت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده ............... .

3- ناحیه‌ی ........... وسعت کمی دارد ولی جمعیّت زیادی را در خود جای داده است .

4- هر چه از ناحیه‌ی .......... ایران به سمت کوهپایه‌های .......... و البرز پیش برویم ،

تعداد شهرها و روستاها افزایش می‌یابد.

5- تهران ، مشهد و اصفهان ، پرجمعیّت ‌ترین شهرهای ایران ، در ......... قرار دارند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- ناحیه‌ی مرکزی ایران، پرجمعیّت ‌ترین ناحیه‌ی ایران می‌باشد .

2- درناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر به دلیل وسعت کم، جمعیّت کم زندگی می‌کنند .

3- شهرها و روستاهای قسمت کوهپایه‌ای در کشور ایران پرجمعیّت می‌باشند .

4- در نواحی مرکزی ایران تعداد شهرها و روستاها کم می‌باشد .

5- جمعیّت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده نشده است .

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا در کوهپایه ‌ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است ؟ دلیل بنویسید .

2- چرا در ناحیه‌ی کناره‌ی دریای خزر ، جمعیّت زیادی ساکن شده ‌اند ؟ (4 دلیل)

3- چرا فاصله‌ی شهرها و روستاها در ناحیه‌ی شمال ( کناره‌ی دریای خزر ) کم است ؟

4- دو دلیل افزایش جمعیّت یک منطقه را بنویسید .

5- « جمعیّت » و « مهاجرت » را به طور ساده تعریف کنید .

6- روستاهای شهر کرمان کم جمعیّت ‌تر است یا روستاهای شهر تبریز ؟ چرا ؟

7- به چه دلایلی ممکن است جمعیّت یک منطقه کاهش یابد ؟

درس 3 : کشاورزی و دامپروری در ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مهم ‌ترین محصولات کشاورزی ایران که در بیشتر نواحی ایران کشت می‌شوند کدام ‌اند ؟

الف) برنج ، چای ب) گندم ، برنج ج) جو، برنج د) گندم ، جو

2- کشت گندم و جو در ایران به چه صورتی است ؟

الف) فقط دیم ب) فقط آبی ج) هر دو صورت دیم و آبی د) بیشتر به صورت دیم

3- کدام گیاه زیر به خاک حاصل ‌خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد؟

الف) گندم ب) چای ج) جو د) برنج

4- مهم ‌ترین ناحیه‌ی تولید چای در کشور ایران کدام استان زیر است ؟

الف) گلستان ب) مازندران ج) گیلان د) سمنان

5- محصولات صادراتی کشور ایران کدام‌اند ؟

الف) پسته، چای ب) خرما، پسته ج) گندم، جو د) برنج، جو

6- دامپروری ، کار اصلی کدام گروه از مردم ایران می‌باشد ؟

الف) روستاییان ب) برخی از شهرنشینان ج) برخی از کشاورزان د) عشایر

7- محصول نیشکر در کدام استان ایران به دست می‌آید ؟

الف) گلستان ب) خوزستان ج) گیلان د) هرمزگان

8- محصول مخصوص استان کرمان، کدام مورد زیر است ؟

الف) جو ب) پنبه ج) پسته د) گندم

9- کدام محصول زیر، بیشتر در نواحی گرمسیری ایران به دست می‌آید ؟

الف) جو ب) خرما ج) چغندرقند د) گندم

10- کدام محصول زیر ، یک کشت آبی است ؟

الف) گندم ب) جو ج) برنج د) هر سه مورد

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید :

1- ما انسان‌ها غذای خود را از ............ و ........... به دست می‌آوریم .

2- کشت گندم و جو به دو روش .......... و ........... صورت می‌گیرد .

3- استان ........... مهم ‌ترین ناحیه‌ی تولید چای در کشور ایران است .

4- کار اصلی ایلات ایران ........... است .

5- ایلات و عشایر در فصل زمستان به .......... ( ....... ) کوچ می‌کنند .

ج) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟ چرا ؟

2- استفاده از ابزار پیشرفته و ماشین چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟

3- در کشور ایران دامپروری به سه شکل رواج دارد ، آن ‌ها را نام ببرید .

4- چرا عشایر کوچ می‌کنند ؟