X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1391

نمونه سوالات علوم پایه پنجم

نمونه سوالات علوم پایه پنجم


                    

۱- کدام مورد از ویژگی های مولکول در مواد گاز می باشد ؟

الف ـ ذرات در جای خود حرکت نوسانی دارند □                  ب ـ ذرات روی یکدیگر می لغزند □

ج ـ حرکت ذرات به صورت جابجایی می باشد □                 د ـ ذرات در جای خود حرکت لرزشی دارند □

2- هنگامی که از مواد گرما بگیریم نیروی ربایش بین آنها چه تغییری می کند ؟

الف ـ افزایش می یابد □                                      ب ـ کاهش می یابد □  

ج ـ بستگی به حالت ماده دارد □                             د ـ تغییر نمی کند □

3- کدام جمله در مورد سلول و مولکول صحیح می باشد ؟

الف ـ هر سلول از میلیون ها مولکول درست شده است □

ب ـ سلول واحد موجودات زنده و مولکول واحد مواد غیر زنده است □

ج ـ هر مولکول از هزاران سلول درست شده است □

د ـ مولکول از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده ولی سلول کوچکترین ذره موجود زنده است □

4- مقداری آب روی تخته سیاه می پاشیم لکه های آب تخته را خیس می کند اما پس از مدت کوتاهی لکه های آب ناپدید می شود . این عمل کدام خاصیت مولکول را نشان می دهد ؟

الف ـ کشش و ربایش □                             ب ـ جنبش و حرکت □

ج ـ وجود فاصله بین مولکول □          د ـ مورد الف و ب □

5- در کدام حالت نیروسنج عدد کمتری را نشان می دهد ؟

الف ـ                                                   ب ـ

ج ـ                                                      د ـ

6- کدام وسیله زیر موتور الکتریکی دارد ؟

الف ـ یخچال □          ب ـ بخاری برقی □               ج ـ تلویزیون □                   د ـ هیچکدام □

7- قیچی از ترکیب کدام ماشین ها ساخته شده است ؟

الف ـ چرخ و محور و سطح شیبدار □                      ب ـ گوه و اهرم □

ج ـ چرخ و محور و گوه □                                   د ـ اهرم و اهرم □

8- آزمایش تغییرات شیمیایی را دانش آموزان بر روی کدام یک از مواد زیر می توانند انجام دهند ؟

الف ـ خیار □             ب ـ سیب زمینی □               ج ـ شیر □                د ـ همه موارد □

9- شباهت کوره آفتابی و ذره بین در چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □                        ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را باز تابش می کنند □           د ـ مورد الف و ب □

10- با کدام وسیله می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

الف ـ یک لیوان شیشه ای صاف                            ب ـ یک حباب صابون □

ج ـ یک قطعه آینه تخت □                           د ـ همه موارد □

11- کدام کوه آتشفشان فعال است ؟

الف ـ آتنا □               ب ـ تفتان □              ج ـ سبلان □             د ـ سهند □

12- کدام لایه زمین به صورت مایع می باشد ؟

الف ـ گوشته □           ب ـ پوسته □             ج ـ هسته بیرونی □     د ـ هسته درونی □

13- هدف از قراردادن تمرین فوق در کتاب علوم چیست ؟

الف ـ ترسیم ساختمان ساده مولکولی شکر □

ب ـ ترسیم اتم های شکر □

ج ـ تقویت تصویرسازی ذهنی و خلاقیت □

د ـ درک مفهوم اندازه مولکول و عدم کشیدن تصویر □

 

14- کدام رسوبات در گروه رسوبات شیمیایی می باشند ؟

الف ـ رسوبات گچ □                       ب ـ رسوبات ذرات رس □     

ج ـ رسوبات بقایای اسکلت □             د ـ همه موارد □

15- کدام نمودار در مورد ترتیب پیدایش موجودات صحیح می باشد ؟

الف ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ب ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ج ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → گیاهان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

د ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

16- در تدریس مبحث زلزله کدام فعالیت فوق برنامه برای دانش آموزان ابتدایی مناسب تر است ؟

الف ـ تحقیق و پژوهش در مورد تعداد زلزله های رخ داده در دهه اخیر □

ب ـ تحقیق در مورد میزان خسارت حاصل از زلزله بم □

ج ـ کشیدن نقشه منزل خود و مشخص کردن نقاط امن موجود در خانه □

د ـ مشخص کردن مناطق زلزله خیز در روی نقشه گنگ کشور □

17- در تغییر قطر لایه های رسوبی کدام عامل می تواند نقش داشته باشد ؟

الف ـ تغییر شدید آب و هوا □                                ب ـ فرسایش □

ج ـ فشار لایه های بالایی بر لایه های پایینی □           د ـ تمام موارد □

18- مقدار کدام ماده بر اثر کشت مداوم در خاک کم می شود و باید به خاک افزوده شود ؟

الف ـ ید □                ب ـ سدیم □               ج ـ کلسیم □              د ـ فسفر □

19- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند ؟

الف ـ مواد معدنی □     ب ـ کود □                ج ـ باکتری ها □         د ـ قارچ ها □

 

20- دانش آموزی هنگام بازی روی زمین می افتد و پایش زخم می شود . اولین قدم کدام است ؟

الف ـ شستن محل زخم با آب □                    ب ـ بستن محل زخم با یک دستمال تمیز □

ج ـ ضد عفونی کردن زخم □                       د ـ تزریق واکسن کزاز □

21- کدام مورد اولین حلقه زنجیره ی غذایی می باشد ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ جلبک های سبز □            ج ـ گیاهان □             د ـ مورد ب و ج □

22- کدام یک از موجودات زنده زیر ساختار سلولی ندارند ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ قارچ ها □                    ج ـ ویروس ها □       د ـ جلبک ها □

23- کدام یک خاصیت میکروب کشی دارد ؟

الف ـ مخاط بینی □      ب ـ بزاق دهان                  ج ـ شیره معده □         د ـ تمام موارد □

24- علت نزدیک بینی چیست ؟

الف ـ زیادی تحدب عدسی چشم □                 ب ـ کم بودن تحدب عدسی چشم □

ج ـ زیاد بودن ضخامت قرنیه □                             د ـ کم بودن ضخامت قرنیه □

25- کدام گیرنده با محرک بسیار ضعیف نیز تحریک می شود ؟

الف ـ گیرنده مربوط به گرما □                     ب ـ گیرنده مربوط به لمس □

ج ـ گیرنده مربوط به سرما □                       د ـ گیرنده مربوط به فشار □

26- مقدار نگهداری آب در کدام خاک بیشتر است ؟

الف ـ رس □             ب ـ گیاخاک □            ج ـ ماسه □               د ـ خاک کنار جاده □

27- کدام زباله پس از مدت طولانی هم باقی می ماند و جذب نمی شود ؟

الف ـ شیشه □            ب ـ پارچه □             ج ـ استخوان □          د ـ تمام موارد □

28- کدام باکتری های زیر کودرست هستند ؟

الف ـ باکتری هایی که برای خود غذا می سازند □

ب ـ باکتری هایی که روی اجساد جانوران زندگی می کنند □

ج ـ باکتری هایی که انگل هستند □

د ـ باکتری هایی که هم زیست هستند □

29- حباب های ریز و درشتی که باعث ور آمدن خمیر نان می شود مربوط به چه گازی است ؟

الف ـ بخار آب □       ب ـ گاز اکسیژن □      ج ـ گاز ئیدروژن □     د ـ گاز دی اکسید کربن □

30- قرنیه چشم امتداد کدام لایه چشم می باشد ؟

الف ـ مشمیه □           ب ـ صلبیه □             ج ـ زجاجیه □            د ـ زلالیه □

31- شباهت کوره آفتابی و ذره بین چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □     ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را از خود عبور می دهند □     د ـ مورد الف و ب □

32- کدام حس در مار قوی تر می باشد ؟

الف ـ لامسه □           ب ـ بینایی □             ج ـ بویایی □             د ـ چشایی □

33- کدام گیرنده حس برای تحریک شدن نیاز به محرک قوی تری دارد ؟

الف ـ گیرنده های لمس □       ب ـ گیرنده های درد □

ج ـ گیرنده های فشار □          د ـ گیرنده های مربوط به سرما و گرما □

34- کدام زباله به مدت بسیار طولانی باقی می ماند و تجزیه نمی شود ؟

الف ـ استخوان □        ب ـ شیشه □              ج ـ پارچه □              تمام موارد □

35- کدام عامل در پوسیدن اجساد موجودات زنده پس از مرگ آنها موثر می باشد ؟

الف ـ آنزیم های درون سلول □           ب ـ جانوران مردار خوار □

ج ـ باکتری ها و قارچ ها □               د ـ تمام موارد □

 

36- کدام بیماری از راه هوا منتقل می شود ؟

الف ـ کودک ها □       ب ـ حصبه □            ج ـ ذات الریه □                   د ـ اسهال خونی □

37- آب کدام یک از منابع زیر برای کشاورزی مناسب تر است ؟

الف ـ چاه □              ب ـ دریاچه □            ج ـ رودخانه □           د ـ قنات □

38- کدام تعریف در مورد اکوسیستم صحیح می باشد ؟

الف ـ تمام موجودات غیر زنده که در یک محیط با یکدیگر در ارتباط هستند □

ب ـ تمام موجودات زنده که در محیط بر یکدیگر اثر می گذارند □

ج ـ مجموعه گیاهان ، جانوران و آغازیان که در یک محیط با یکدیگر در تعامل هستند □

د ـ مجموعه موجودات زنده و غیر زنده که در یک محیط با هم در ارتباط هستند □