X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1391

سوال علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی


الف)جمله های صحیح و غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید.( 3 نمره) 1-  اهرم ها شکل ها و اندازه های متفاوتی دارند.   ص              غ


2-    مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است. ص               غ


3-    از بدن جانوران ساکن خشکی ها ، کم تر فسیل تشکیل می شود.  ص              غ


4-     در مواد مایع مولکولها به هم نزدیک اند و با نیروی زیادی یک دیگر را می ربایند. ص                غ 


5-    خرد کردن چوب یک تغییر فیزیکی است. ص              غ 


6-    هرچه طول سطح شیب دار کم تر باشد، برای بالا بردن جسم نیروی بیشتری نیاز داریم. ص               غ 


 


ب) گزینه صحیح را با علامت (× ) مشخص کنید.( 2 نمره)


 


7-    در کدام یک از تغییرات زیر ساختمان مولکولی مواد تغییر می کند؟


الف)ذوب شدن یخ                  ب)فاسد شدن غذا                  ج) پاره کردن کاغذ                  د) خرد کردن قند


 


8-ربایش مولکولی بین مولکولهای کدام ماده از همه بیش تر است؟


الف)آب سرد                            ب) آب گرم                              ج) بخار آب                                د) یخ


 


9-کدام گروه از مواد زیر ترکیب نیست؟


الف)شکر و نمک                       ب) آب و شکر                           ج) مس و طلا                             د) نفت و شیشه


 


10-در بریدن یک قطعه ی چوب کدام یک از خاصیت های آن تغییر می کند؟


الف)بوی چوب                          ب) شکل ظاهری چوب             ج) رنگ چوب                             د)مزه ی چوب


 


 


ج) در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.( 3 نمره)


  

 


 


 


11-  نام علمی زنگ آهن ................................ است. 


12-           به کمک ............................. می توان چیزهای سنگین را آسان تر جابه جا یا بالا برد.


13-          ربایش مولکول ها در مواد مایع کم تر از مواد ............................. است. 11-            کپک زدن نان یک عمل ................................ است.


12-           به کمک .............................. می توان تصویر اجسام را روی یک پرده نمایش داد.


13-          از همه بدن موجودات زنده ...................................... تشکیل نمی شود.


 ج) پاسخ های کوتاه بده؟( 2 نمره)


 


 


14-  به فرضیه ای که با آزمایش های مختلف درست درآید چه می گویند؟


 


15- در کدام مواد مولکولها می توانند ازادانه از جایی به جای دیگر بروند؟


 


15-آیا مهره داران فسیل های بهتری دارند یا بی مهره ها؟


 


 16-یک چشمه از نور طبیعی را نام ببرید؟


  


 


د) به سوالات زیر پاسخ کامل بده؟


 


 


 


17-همه فسیل های یک منطقه را نباید جمع آوری کرد . چرا؟( 1 نمره)


 


18-  رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟(5/1 نمره) 


19-            با ذکر یک آزمایش ثابت کنید که مولکولها دارای حرکت (جنبش) هستند؟( 1 نمره) 


20-عدسی ها در شکل ها و اندازه های گوناگونی ساخته می شود و آن ها را دربسیاری از وسایل به کار می برند شما دو مورد از کاربرد عدسی را نام ببرید؟( 1 نمره) 


21-ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم ؟ 4 مورد نام ببرید؟(2 نمره)


  22-فسیل یا سنگواره را تعریف کنید؟(1 نمره) 


23-مجید شاخه های درختی را می شکند ولی علی شاخه های درخت را می سوزاند. در کدام حالت تغییر شیمیایی صورت گرفته است؟چرا؟(1 نمره)
نایت اسکین