X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

شنبه 23 دی‌ماه سال 1391

درس 3 : کشاورزی و دامپروری در ایران

درس 3 : کشاورزی و دامپروری در ایران                      

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مهم ‌ترین محصولات کشاورزی ایران که در بیشتر نواحی ایران کشت می‌شوند کدام ‌اند ؟

الف) برنج ، چای ب) گندم ، برنج ج) جو، برنج د) گندم ، جو


2- کشت گندم و جو در ایران به چه صورتی است ؟

الف) فقط دیم ب) فقط آبی ج) هر دو صورت دیم و آبی د) بیشتر به صورت دیم

3- کدام گیاه زیر به خاک حاصل ‌خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد؟

الف) گندم ب) چای ج) جو د) برنج

4- مهم ‌ترین ناحیه‌ی تولید چای در کشور ایران کدام استان زیر است ؟

الف) گلستان ب) مازندران ج) گیلان د) سمنان

5- محصولات صادراتی کشور ایران کدام‌اند ؟

الف) پسته، چای ب) خرما، پسته ج) گندم، جو د) برنج، جو

6- دامپروری ، کار اصلی کدام گروه از مردم ایران می‌باشد ؟

الف) روستاییان ب) برخی از شهرنشینان ج) برخی از کشاورزان د) عشایر

7- محصول نیشکر در کدام استان ایران به دست می‌آید ؟

الف) گلستان ب) خوزستان ج) گیلان د) هرمزگان

8- محصول مخصوص استان کرمان، کدام مورد زیر است ؟

الف) جو ب) پنبه ج) پسته د) گندم

9- کدام محصول زیر، بیشتر در نواحی گرمسیری ایران به دست می‌آید ؟

الف) جو ب) خرما ج) چغندرقند د) گندم

10- کدام محصول زیر ، یک کشت آبی است ؟

الف) گندم ب) جو ج) برنج د) هر سه مورد

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید :

1- ما انسان‌ها غذای خود را از ............ و ........... به دست می‌آوریم .

2- کشت گندم و جو به دو روش .......... و ........... صورت می‌گیرد .

3- استان ........... مهم ‌ترین ناحیه‌ی تولید چای در کشور ایران است .

4- کار اصلی ایلات ایران ........... است .

5- ایلات و عشایر در فصل زمستان به .......... ( ....... ) کوچ می‌کنند .

ج) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟ چرا ؟

2- استفاده از ابزار پیشرفته و ماشین چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟

3- در کشور ایران دامپروری به سه شکل رواج دارد ، آن ‌ها را نام ببرید .

4- چرا عشایر کوچ می‌کنند

درس 4 : انرژی نفت و گاز

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مهم‌ترین منابع انرژی که سوخت نامیده می‌شوند ، کدام مورد زیر می‌باشد ؟

الف) نفت ، گاز ، زغال ‌سنگ ب) نفت ، زغال ‌سنگ ، بنزین

ج) نفت ، گاز ، بنزین د) نفت ، بنزین ، چوب

2- بیشتر منابع نفت ایران در کدام طرف ایران قرار دارد ؟

الف) جنوب ب) غرب ج) جنوب شرقی د) جنوب غربی

3- استان نفت‌خیز ایران، کدام استان زیر است ؟

الف) قم ب) خوزستان ج) ایلام د) بوشهر

4- در استان خراسان، کدام منطقه‌ی گازخیز زیر قرار دارد ؟

الف) خانگیران ب) خارک ج) کنگان د) عسلویه

5- استانی که هم منابع نفت دارد و هم منابع گاز ، کدام مورد زیر است ؟

الف) بوشهر ب) خراسان ج) خوزستان د) ایلام

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- نفت ، گاز و بنزین از مهم ‌ترین منابع انرژی هستند و .......... نامیده می‌شوند .

2- کشور ایران از نظر داشتن منابع ........... و .......... در جهان اهمّیّت خاصّی دارد .

3- از مهم ‌ترین منابع گاز ایران، منابع پارس جنوبی ( ...... ) در آب‌های ...... می‌باشد . .

ج) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا باید در مصرف سوخت‌هایی مانند نفت و گاز صرفه ‌جویی کنیم ؟

2- برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت ، چه پیشنهادهایی دارید ؟‌

3- نفت‌ خامی که در پالایشگاه‌ های داخلی کشور تصفیه می‌شود ، به چه مصارفی می‌رسد ؟

4- تعریفی ساده برای « سوخت » بنویسید .

5- مهم‌ ترین منابع گازی ایران در کدام استان ‌ها قرار گرفته ‌اند

درس 5 : صنایع ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- کدام صنعت زیر ، جزء صنایع مصرفی به حساب می‌آید ؟

الف) ماشین سازی ب) پتروشیمی

ج) اتومبیل سازی د) ذوب آهن

2- اوّلین کارخانه‌ی ذوب آهن در نزدیکی کدام شهر ایران ساخته شد ؟

الف) یزد ب) اصفهان

ج) کرمان د) تهران

3- در کدام شهرهای زیر، صنایع ماشین سازی و ابزار، گسترش یافته است ؟

الف) تهران ، اصفهان ب) اراک، تهران

ج) تبریز، تهران د) تبریز، اراک

4- کدام دسته از موادّ زیر به طور مستقیم از نفت به دست می‌آید ؟

الف) کود شیمیایی ، بنزین ب) گازوئیل ، چسب

ج) بنزین ، گاز مایع د) رنگ ، پلاستیک

5- سنگ معدن موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان از معادن کدام استان
زیراستخراج می‌شود ؟

الف) اصفهان ب) یزد ج) کرمان د) خوزستان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- صنایع کشورایران به دوبخش صنایع ..... و صنایع ..... تقسیم ‌بندی شده‌اند .

2- کارخانه‌های تولید پارچه و اتومبیل سازی از صنایع ...... به حساب می‌آیند .

3- کارخانه‌ی ذوب آهن یک صنعت .....است و درآن قطعات .... تولید می‌شود .

4- مادّه‌ی اصلی موردنیاز کارخانه‌های ذوب آهن ، ...... نام دارد .

5- موادّ اوّلیّه‌ی صنایع پتروشیمی ........ و ........ است .

ـ 6مجتمع بندر امام خمینی (ره) ازبزرگ ‌ترین و مهم‌ ترین مراکزصنعت ........ ایران است.

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- کارخانه‌ی تولید رنگ از کارخانه‌‌های صنایع مصرفی می‌باشد .

2- در استان اصفهان، دو کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .

3- در شهر آبادان، کارخانه‌ی فولاد وجود دارد .

4- دو شهرتبریز واراک ازشهرهای صنعتی مهمّ ایران به حساب می‌آیند .

د) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- صنعت را تعریف کنید .

2- نام چند استان را که در آنها مجتمع پتروشیمی وجود دارد ، بنویسید .

3- در کارخانه‌های ماشین ‌سازی چه چیزهایی برای کارخانه‌های دیگرتولید می‌شود ؟

4- موادّی که در کارخانه‌های پتروشیمی تولید می شوند به مصرف چه کارهایی می‌رسند ؟

5- به چه صنایعی «صنایع مادر» می‌گویند ؟

6- به چه صنایعی «صنایع مصرفی» می گویند ؟

7- از صنایع مصرفی کشور ایران ، چند مورد مثال بزنید .

8- نام چند مادّه‌ی مهم را که به طورغیرمستقیم از نفت و گاز به دست می‌آیند ، بنویسید .

9- چرا صنایع مادر برای کشور ما اهمّیّت دارند ؟

10- نام موادّی را که به طور مستقیم ازپالایش (تصفیه) نفت خام به دست می‌آید ، بنویسید .

11- در کدام شهرهای ایران، صنایع ماشین سازی گسترش یافته است

 

درس6 : کدام کشورها با کشورایران همسایه‌اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- بزرگ‌ترین همسایه‌ی شمالی ایران کدام کشور زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان ب) ارمنستان

ج) ترکمنستان د) ترکیّه

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی‌آید ؟

الف) قطر ب) کویت ج) عمّان د) یمن

3- غیرازکشورایران، کدام کشورهمسایه‌ی ایران، کناراقیانوس هند قرارگرفته است ؟

الف) افغانستان ب) پاکستان ج) عراق د) عربستان سعودی

4- کوچک‌ترین همسایه‌ی ایران، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان ب) عراق

ج) ارمنستان د) جمهوری آذربایجان

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ....... ازهمسایگان ........ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ......... و ......... قرار گرفته‌اند .

3- کشور ایران از جهت .......... با کشورهای ارمنستان ، ........ . و .........

هم مرز است .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان درشمال شرقی ایران قرار دارند .

2- ایران از طرف شرق با کشورعراق ، همسایه است .

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد .

4 ـ ترکمنستان ، همسایه‌ی شمال شرقی ایران می‌باشد

درس 7 : ترکمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید .

1- جلگه‌ی پست «توران» در کدام طرف کشور ترکمنستان قرار دارد ؟

الف) جنوب ب) شمال ج) غرب د) شرق

2- رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه‌، وارد این کشور می‌شوند ؟

الف) ازبکستان، ایران ب) قزاقستان، افغانستان

ج) ارمنستان، قزاقستان د) ایران، افغانستان

3- مهم ‌ترین رود ترکمنستان چه نام دارد ؟

الف) تجن ب) اترک ج) آمودریا د) مرغاب

4- «عشق‌آباد» نزدیک مرز کدام کشورهمسایه‌ی ترکمنستان است ؟

الف) افغانستان ب) ایران ج) ازبکستان د) قزاقستان

5- کشور ترکمنستان از نظر تولید کدام محصول در جهان معروف است ؟

الف) گندم ب) مرکّبات ج) پنبه د) غلّات

6- موقعیّت کشور ترکمنستان نسبت به ایران، کدام مورد زیر است ؟

الف) شمال شرقی ب) شمال غربی ج) شمال د) غرب

7- نام دیگر رود جیحون چیست ؟

الف) اترک ب) تجن ج) آمودریا د) آرال

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- در غرب کشور ترکمنستان، دریای ....... قرار گرفته است .

2- دو همسایه‌ی شمالی کشور ترکمنستان ........ و ....... می‌باشند .

3- همسایگان جنوبی کشور ترکمنستان ، کشور ....... و کشور ....... می‌باشند .

4- بخش بزرگی از کشور ترکمنستان را بیابان بزرگی به نام ...... ( ...... ) قرار گرفته است .

5- رود جیحون به دریاچه‌ی ......... در کشور .......... می‌ریزد .

6- بیشتر مردم ترکمنستان ......... هستند و به زبان ......... صحبت می کنند .

7- شهر معروف مرو در کشور ........ قرار دارد .

8- رودهای ترکمنستان در ....... و ........ این کشور نقش مهمّی دارند .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- در بیابان قره‌قوم نفت استخراج می‌شود.

2- رودهای مهم ترکمنستان از کشورهای ازبکستان و ایران سرچشمه می‌گیرند .

3- رود اترک به دریای خزر می‌ریزد .

4- رود تجن در کشور ترکمنستان به دریای خزر می‌ریزد .

5- بخش عمده‌ای ازکشور ترکمنستان را شن ‌زارهای سیاه تشکیل می‌دهند .

6- قره بغاز به معنای شن سیاه می‌باشد .

7- عشق آباد در ناحیه‌ی آب و هوایی کوهستانی قرار دارد .

8- در شرق دریای خزر، کشور ترکمنستان قرار دارد .

هـ) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا بیابان بزرگ ترکمنستان را قره قوم می نامند ؟

2- نام خلیجی که در غرب کشور ترکمنستان قرار دارد چیست ؟

آیا می دانید به چه معنایی می‌باشد ؟

3- کدام گروه ازمردم ایران درهمسایگی کشور ترکمنستان زندگی می‌کنند ؟

4- نام سه رود مهم کشور ترکمنستان را بنویسید .

5- منابع کشور ترکمنستان را نام ببرید .

6- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست ؟

7- نام معروف و صنایع دستی مهمّ کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

8- دین و زبان مردم ترکمنستان را بنویسید .

9- جلگه‌ی معروف کشور ترکمنستان چه نام دارد

 


عکسهای متحرک و بسیار خنده دار