X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان

سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1391

درس 2 مدنی

جمعیت ایران


 

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با مفهوم جمعیت

بررسی تصاویر:

تصویر صفحه 5:این تصویر گوشه ای از تجمع مردم را نشان می دهد که در این تجمع از اقشار مختلف جامعه حضور دارند و وحدت را نشان می دهد.

نمودار صفحه 5:این نمودار رشد جمعیت را در سال های مختلف نشان می دهد.این نمودار به دانش آموزان توان مقایسه راحت و آسان میزان رشد جمعیت در سال های مختلف را می دهد.

تصویر صفحه 7:این نقشه پراکندگی جمعیت در ایران را نشان می دهد.با توجه به این نقشه دانش آموزان باید به این برسند که در مناطقی که آب و هوای بهتر و خاک حاصلخیز تر دارد جمعیت بیشتری ساکن هستند.

مفاهیم اساسی:

جمعیت: مجموعه ای از انسانها که در سرزمین معینی سکونت دائم دارند و در طول زمان بر حسب ویژگیهای(سن،جنس،وضع فعالیت،وضع ازدواج)ترکیب ویژه ای یافته اند.

تجمعی از افراد انسانی که در یک منطقه جغرافیایی بطور مستمر به شکل خانوار و خانواده زندگی می کنند.

به مجموعه افرادی که دارای اشتراکی با یکدیگر از جهات مختلف از جمله مسائل قومی، نژادی، سیاسی یا مذهبی بوده و در یک زمان یا مکان با هم بسر می برند مانند جمعیت ارامنه آذربایجان، جمعیت سیاهپوستان آمریکا، جمعیت کرد زبانهای ایران

(familyplanningpc.blogfa.com)

 

آمار: کلمه آمار دارای معانی بسیاری است و در قالب یک اسم عام، عبارت از مجموعه‌ای از داده‌های عددی مانند آمار بیکاران، حوادث، بیمه‌شدگان، درآمدها، هزینه‌ها و... است.

 

مهاجرت: مهاجرت واژه ای است که برای انواع حرکات جمعیتی بین قلمروها که منجر به تغییر دائم با نیمه دائم مکان سکونت شود. واژه مهاجرت در فرهنگ فارسی معین به معنی از موطن خود بجایی دیگر انتقال کردن، آمده است.برگرفته از :http://ke.persianblog.ir  نویسندگان: محمدزاده -نیازی-کافی - ۱۳٩٠/۳/٢۱